Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

Henkilötietolain nojalla rekisteriseloste tulee olla jokaisen saatavilla. Siihen merkitään lain 10 $:ssä säädetyt keskeiset rekisterinpidon vastuita, käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitusta ja rekisterin tietosisältöä sekä henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia ja suojaamista koskevat tiedot. Rekisteriselosteen laatimisvelvoite edustaa henkilötietolain keskeistä avoimuuden periaatetta.

Rekisterinpitäjä

Varpuke Oy, Vaatturintie 1, 73200  VARPAISJÄRVI, Y-tunnus: 0214929-8.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yrjö Ronkainen, 040 779 0245

Rekisterin nimi

Varpuke Oy:n verkkokaupparekisteri osoitteessa www.varpuke.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Varpuke Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten seurantakoodit

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla.